KVO - Bedrijventerreinen

In het KVO-B maken ondernemers samen met de gemeente, politie en brandweer en eventuele andere partijen afspraken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken. MKB-Nederland is in samenwerking met het ministerie van Justitie & Veiligheid in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen, om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen.

Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers. Maar ook is er vaak een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen te zien.

Korting op verzekeringspremie

Bijkomend voordeel: Enkele verzekeringsmaatschappijen geven korting op de premie als het bedrijventerrein voldoet aan het Keurmerk Veilig Ondernemen. De OCM heeft hiervoor een overeenkomst met Interpolis. Ook bij andere verzekeringsmaatschappijen kunnen leden aanspraak maken op korting, wanneer zij verwijzen naar het certificaat.

Opnieuw Certificaat behaald in 2023

Bedrijventerrein de Marslanden in Zwolle heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken opnieuw in november 2023 behaald. U kunt een kopie van dit certificaat aanvragen 

De werkgroep KVO-B van de OCM komt onder voorzitterschap van bestuurslid Marcel Admiraal ieder kwartaal bijeen en enkele keren per jaar wordt een schouw uitgevoerd door alle deelnemende partijen gezamenlijk. Die schouw vormt de input voor de veiligheidsrapportage. De resultaten hiervan worden binnen de werkgroep besproken en tijdens ledenvergadering gedeeld.