Ondersteuning non-profit organisaties

Onderstaande non-profit organisaties zijn gevestigd op de Marslanden en ondersteunen wij van harte en brengen wij regelmatig bij onze leden onder de aandacht.