OndernemersClub Marslanden 

De OCM is opgericht op 18 oktober 1973, de statuten zijn gewijzigd vastgesteld op 21 december 1981. De ondernemersvereniging behartigt de collectieve belangen van zijn ca. 200 leden en is gesprekspartner voor overheden en andere belangenorganisaties. Daarnaast organiseert de OCM netwerkactiviteiten en bedrijfsbezoeken.

De ondernemersvereniging houdt zich o.a. bezig met de veiligheid, vindbaarheid en bereikbaarheid van bedrijventerrein de Marslanden. Ook zorgt de OCM voor initiatieven, die de uitstraling en de duurzaamheid van dit bedrijventerrein, ook op langere termijn, verbeteren en in stand houden. En de OCM is actief betrokken bij diverse overleggen op regionaal niveau over toekomstbestendigheid, circulariteit en energietransitie.  

Leden kunnen via het energiecollectief energie inkopen met een aantrekkelijke korting, de collectieve beveiliging is geregeld en het bedrijventerrein heeft een keurmerk Veilig Ondernemen.