Brochure Aanpak ondermijnende criminaliteit


Ondermijning door (georganiseerde) criminaliteit is een maatschappelijk probleem dat het beste kan worden aangepakt door als overheid zo veel mogelijk gezamenlijk op te treden. Criminelen maken bijvoorbeeld gebruik van bedrijven of dienstverleners om hun criminele activiteiten te maskeren of zwart geld wit te wassen. De overheid richt zich daarom niet alleen op criminelen, maar ook op mogelijke faciliterende bedrijven.


Download de brochure 


Terug