Wat is een BIZ


Een toelichting op wat een BIZ is. 

 • Afgebakend gebied waarbinnen álle ondernemers financieel bijdragen aan kwaliteitsverbetering bedrijventerrein (solidariteit).
 • Gebiedsheffing voor gebruiker van een bedrijfspand, bij leegstand draagt eigenaar bij.
 • BIZ gebaseerd op meerjarenplan voor vijf jaar.
 • BIZ-bijdrage gebaseerd op WOZ-waarde van bedrijfspand.
 • De hoogte van de BIZ-bijdrage kunnen ondernemers samen bepalen.
 • Een BIZ kan pas worden ingevoerd als er ruime steun is onder de ondernemers.
 • Invoering BIZ: stemronde onder alle BIZ-plichtigen
 • Minimaal 50% moet stem uitbrengen;
 • Minimaal 2/3 voorstemmers;
 • Voorstemmers: meer dan 50% van de WOZ-waarde t.o.v. de tegenstemmers; 
 • Gemeenteraad Zwolle stelt BIZ-verordening vast.
 • Gemeente en Ondernemersclub Marslanden sluiten overeenkomst;
 • Gemeente int de BIZ-bijdrage bij elke ondernemer;
 • Ondernemersclub ontvangt BIZ-inkomsten als subsidie;
 • Ondernemers bepalen zelf hoe ondernemersfonds wordt besteed.

Terug