22 mei 2024

Van ons eigen energiecollectief – Slim omgaan met negatieve stroomprijzen

De opwekcapaciteit blijft groeien. Experts verwachten dat er tot 2026 ieder jaar nog grofweg 4GW bij komt. Deze sterke groei legt een zwakke plek bloot in ons energiesysteem. Steeds vaker krijgen we te maken met negatieve stroomprijzen. Wanneer u een contract met dynamische tarieven heeft kan dit grote gevolgen voor u hebben!

Mismatch vraag & aanbod

Er wordt steeds meer wind- en zonne-energie opgewekt. Zo veel zelfs dat de marktstroomprijs steeds vaker negatief is door overaanbod. De duurzame opwek overstijgt dan de vraag met negatieve prijzen als gevolg. Dat is niet perse goed nieuws, want hoewel goedkope energie fijn is, hebben negatieve energieprijzen ook nadelen. Negatieve energieprijzen zijn het resultaat van een mismatch tussen vraag en aanbod. Het kost de energieleveranciers netto geld om elektriciteit op het net te zetten. Om dit te compenseren vragen zij steeds vaker maandelijkse terugleverkosten. Ook wanneer je energieleverancier dit niet vraagt, kan je factuur hoger uitvallen wanneer je vaker teruglevert op de momenten dat de prijzen negatief zijn.

Profiteren van negatieve stroomprijzen

Wanneer je bij negatieve prijzen stroom gebruikt kun je geld verdienen in plaats van dat het geld kost. Om te kunnen profiteren kun je je energieverbruik verplaatsen. Zo kun op het moment dat de prijzen negatief zijn, binnen je bedrijf de machines aanzetten of gebruiken om voertuigen te laden. Vaak is dit makkelijker gezegd dan gedaan. In de praktijk blijkt dat veel bedrijven op momenten met negatieve stroomprijzen alsnog veel teruglevering hebben. Zij kunnen de hoeveelheid die zij op dat moment opwekken niet in het geheel verbruiken.

Een oplossing kan zijn om een batterij te plaatsen en de opgewekte stroom op te slaan om bijvoorbeeld ’s avonds of ‘s nachts te gebruiken om voertuigen te laden of terug te leveren aan het net op het moment dat de vraag hoog is.

Daarnaast kan het plaatsen van een stuurbox profijt bieden. Door de zonnepanelen uit en later weer aan te zetten wordt voorkomen dat je geld moet betalen voor de door jou opgewekte elektriciteit. Aanvullend kan de leverancier de installatie toch in- of uitschakelen als er op de dag zelf toch meer of minder vraag naar energie is en er alsnog een tegenovergestelde prijs geldt. Op deze manier valt er zelfs extra geld te verdienen. Tegelijkertijd helpt u de energietransitie verder door de productie tijdelijk uit te zetten wanneer er een overschot en/of netcongestie ontstaat.

Kleinzakelijke teruglevering

In een volgend artikel zullen we de relatie van kleinzakelijke teruglevering en de salderingsregeling belichten. Is het ook in dat geval beter om opwek uit te schakelen bij negatieve prijzen?

We bevelen dit partnerschap nogmaals van harte bij u aan!

Namens de samenwerkende ondernemersverenigingen kan PM Energie u onder andere helpen met een van de volgende onderwerpen. 

  • Collectieve in- en verkoop van elektra en gas
  • Collectieve inkoop van grootzakelijke meetdiensten
  • Online inzicht in uw energieverbruik
  • Begeleiding bij realisatie van zonne-installaties
  • Optimalisatie van netwerkkosten
  • Reductie van energiebelastingenEnergieregisseur bedrijventerreinen / congestie-oplossingen

Geert Douw - PM Energie

info@pmenergie.nl
06 53 29 55 79

Terug