29 september 2021

Overstappen op groene energie een goed idee?

Samen met tientallen ondernemersverenigingen hebben we een eigen energiecollectief. Enkele duizenden leden zijn hier bij aangesloten, ook een tiental van de OCM. Elke ondernemer kan zelf kiezen of hij gebruik wenst te maken van groene stroom. Maar waarom zou je daarvoor kiezen? 

Als je kiest voor groene stroom, dan betaal je zoals gezegd iets meer en investeer je dus eigenlijk in een klein deel van bijvoorbeeld een windmolen. Je levert hiermee een financiële bijdrage aan duurzame opwek. Voor sommige bedrijven levert dit direct een voordeel op omdat ze met een hogere duurzaamheidsscore bijvoorbeeld meer kans maken in een aanbestedingstraject. Voor andere bedrijven is het vooral goed voor hun imago en helaas minder meetbaar. 

Wat heb je als bedrijf aan groene stroom?  

In elk geval willen we het als collectief van harte aanbevelen om te kiezen voor duurzame energie uit Nederland. We vragen de leverancier dan om niet alleen de totale inkoop en verkoop van hun klanten te registreren, maar we vragen om voor de deelnemers aan ons collectief een registratie op naam bij te houden. Hiermee krijg je een mooi certificaat (mooi voor je communicatie naar buiten!) en de garantie op papier dat voor jou energie is opgewekt door middel van bijvoorbeeld NederlandseWind. 

Hoef je dan niet meer te investeren in energiebesparende maatregelen?

Het inkopen van groene stroom zou de prikkel kunnen geven dat je minder aan energiebesparing gaat doen. Je gebruikt immers alleen maar schone energie! Maar ook schone energie kost geld en het produceren van duurzaam opgewekte energie is nog altijd minder goed voor het milieu dan de energie die je niet gebruikt. Maar het inkopen van groene stroom is een snelle eerste stap, welke gepaard kan gaan met besparende maatregelen. 

Wat kost groene stroom mij dan?

Net als de kosten voor grijze stroom, zijn ook de kosten voor groene stroom afhankelijk van vraag en aanbod. De prijs fluctueert dus door de jaren heen. Hierbij een aantal voorbeelden, op basis van actuele indicatieve marktprijzen voor in Nederland opgewekte groene stroom.

Je energieverbruik  De extra kosten voor groene stroom
10.000 kWh/jr €9 - €29 per jaar
50.000 kWh/jr €45 - €145 per jaar
300.000 kWh/jr €270 - €870 per jaar 

Wij bevelen dit partnerschap nogmaals van harte bij u aan!

We werken in dit collectief samen met tientallen ondernemersverenigingen. PM Energie begeleidt ons hier bij. We kunnen u helpen met:

  • Collectieve in- en verkoop van elektra en gas
  • Collectieve inkoop van grootzakelijke meetdiensten
  • Online inzicht in uw energieverbruik
  • Begeleiding bij realisatie van zonne-installaties
  • Optimalisatie van netwerkkosten
  • Reductie van energiebelastingen

Neem vrijblijvend contact op via g.douw@pmenergie.nl

Terug