20 mei 2024

Organisatie Regiobijeenkomst van CLOK bij Enexis

Op dinsdag 14 mei hebben wij als OCM de regiobijeenkomst Oost van CLOK mede vormgegeven. Op de locatie van Enexis waren 35 medewerkers van afdelingen Economie van omliggende gemeenten aanwezig. 

Samen Jacolien Verbeek van gemeente Zwolle heb ik iets verteld over de Marslanden en ons project Toekomstbestendig Bedrijventerrein, Parkmanager van Hessenpoort Ilse Sijtsema heeft het reilen en zeilen van de energiehub op Hessenpoort uitgebreid toegelicht. Daarna heeft Yorick Boshuijzen van Enexis aangegeven wat de stand van zaken is m.b.t. de energiecongestie en uitbreidingsplannen. Was een zeer informatieve middag. Dank Enexis voor het beschikbaar stellen van deze mooie vergaderruimte!

Terug