26 januari 2024

Nieuwjaarsbijeenkomst druk bezocht!

Bijna 150 personen hadden zich aangemeld voor de Nieuwjaarsbijeenkomst op 24 januari van de ondernemersverenigingen van Voorst, Hessenpoort, Vrolijkheid/Berkum en Marslanden in het Van der Valk Hotel op Hessenpoort. Een groot succes dus!

Er was een presentatie van parkmanager Ilse Sijtsema over de energiepilot op Hessenpoort, een toespraak door Paul Guldemond, wethouder Economische Zaken gemeente Zwolle en de officiële lancering van het Energieloket MKB Zwolle. 

Daarna hebben we een toost uitgebracht op het nieuwe jaar, geborreld en genetwerkt. Door het enthousiasme van de vele ondernemers die aanwezig waren, heeft niet iedereen de kans gehad op de presentatie van parkamanger Ilse te kunnen volgen. Deze is hier te downloaden, zodat u die nog eens rustig kunt bekijken.


Terug