Menukaart vergroeningsacties


De mogelijke vergroeningsacties zijn door hoveniersbedrijf DonkerGroen en stichting Straatboer in beeld gebracht, met een kostenraming! Deze acties zijn o.a. vergroenen van parkeerplaatsen, aanbrengen van terreingroen, plantenbakken en bomen. 


Terug