Masterplan Marslanden - Revitalisering 2.0

OCM en gemeente Zwolle werken samen met TAUW Group en Transitiemakers aan het Masterplan Marslanden, waarin alle aspecten aan de orde komen voor een toekomstbestendig bedrijventerrein.

Kwartiermakers zijn Leo Hoksbergen van Focus MKB en Richard Marissen van COMMA |MarCom en verenigingsmanager OCM.

De projectgroep is gestart in het najaar van 2023 en er zijn diverse werksessies geweest. Die groep bestaat uit een afvaardiging van de gemeente en ondernemers. Tijdens de laatste sessie begin februari 2024 is de oogst besproken van de sociale en fysieke verkenning, die op een grote kaart is verwerkt. Van daaruit zijn de kansen en knelpunten geprioriteerd naar urgentie en haalbaarheid. De eerste drie werkgroepen zijn geformeerd, de werving van ondernemers voor deze werkgroepen is begonnen.