29 mei 2024

Groot onderhoud IJsselallee-Ittersumallee 10-14 juni

In opdracht van de gemeente Zwolle voert aannemingsbedrijf Van Gelder binnenkort wegwerkzaamheden uit in uw omgeving. 

Werkzaamheden en planning

De onderhoudswerkzaamheden aan de IJsselallee, inclusief de kruising Ittersumallee/IJsselallee vinden ’s nachts plaats. Van maandag 10 juni tot en met vrijdag 14 juni van 19.00 uur tot 06.00 uur. De werkzaamheden vinden plaats tussen de spoortunnel IJsselallee en Ittersumallee. Vanwege de werkzaamheden is de IJsselallee in beide rijrichtingen volledig afgesloten voor alle verkeer en worden vele omleidingen ingesteld.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:

- Het vervangen van het bestaande asfalt,

- Het vervangen van de detectielussen voor de verkeerslichten,

- Het afwerken en inzaaien van de bermen.

Overlast beperken

Wij zijn ons er van bewust dat dit een grote impact heeft op de bereikbaarheid van de aanliggende woonwijken en industrieterrein Marslanden aangezien de IJsselallee van en naar de A28 is gestremd tussen Reysigerweg en Oldeneelallee. Daarom is ervoor gekozen voor uitvoering in de avond en nacht. Er zijn goede afspraken gemaakt met de hulpdiensten die in geval van nood weten hoe de wijken snel te bereiken.

Geluidshinder verwachten we niet zozeer aangezien de woningen niet direct aan de IJsselallee zijn gelegen. Wel zal er enig geluid te horen kunnen zijn, dat is helaas niet te  voorkomen.

Omleidingen

Gedurende bovengenoemde werkzaamheden wordt al het doorgaand (bestemmings) verkeer omgeleid via de A28, Ceintuurbaan, Oldeneelallee en Burgemeester de Vos van Steenwijklaan vice versa. Vanuit de richting A28 geldt dus dat de Marslanden ALLEEN via de Ceintuurbaan bereikbaar is! Alle omleidingen worden aangegeven door gele bebording.

De duur van de werkzaamheden

De geplande duur van de werkzaamheden (4 dagen) is onder voorbehoud. Wij proberen de overlast voor u tot een minimum te beperken en wij danken u alvast hartelijk voor uw begrip.

Vragen

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer D.A. Greven, directievoerder van de gemeente Zwolle op het telefoonnummer 14038. 

 In opdracht van de gemeente Zwolle voert aannemingsbedrijf Van Gelder binnenkort wegwerkzaamheden uit in uw omgeving. 

Terug