21 december 2023

Eindejaarsgroet voor leden OCM

2023 was voor OCM een bijzonder jubileumjaar, vol mooie en positieve ontwikkelingen. We hadden interessante themabijeenkomsten, gezellige kwartaalborrels en zeer diverse bedrijfsbezoeken. In juni hebben we een succesvolle ledenwervingsactie gehouden; we hebben nu ongeveer 230 leden.  

50 jaar OCM

Op 29 september vierden we ons 50-jarig jubileum met een mooi feest bij de Golfclub. Op 11 november hebben we onze 1e Open Bedrijvendag Marslanden gehouden en op 9 november 2024 volgt de 2e editie!

Projectgroep Toekomstbestendig Marslanden 

We zijn vorige maand gestart met de projectgroep Toekomstbestendig Bedrijventerrein Marslanden, waarbij wij samen met u en de gemeente huidige knelpunten willen oplossen als parkeerdruk en mobiliteit, en ook aan de slag gaan met vergroening, verduurzaming en energietransitie. We noemen het ambitieus het Masterplan Marslanden. Een revitaliseringsplan 2.0 zeg maar, het vorige plan liep van 2000-2010. In het voorjaar van 2024 praten wij u helemaal bij.

Nieuwjaarsborrel 24 januari

Dit jaar houden we weer samen met de ondernemersverenigingen van Vrolijkheid/Berkum, Voorst en Hessenpoort de nieuwjaarsbijeenkomst. Vanaf 16.00 uur zijn we welkom bij Van der Valk Hotel Hessenpoort. Het College van B&W is dan ook aanwezig. Meer info op onze website. Ook introducés zijn van harte welkom. 

Voor nu fijne feestdagen en een gezond, voorspoedig 2024!

Met warme groet,
mede namens het bestuur: Jolande Upper, Andrew Westera, Marcel Admiraal en Richard Bredewold.

Met vriendelijke groet,

Richard Marissen
Verenigingsmanager
Ondernemersclub Marslanden
Terug