Welkom bij de OCM! 

De ondernemersvereniging voor bedrijventerrein de Marslanden in Zwolle behartigt de collectieve belangen van zijn ca. 230 leden en is gesprekspartner voor overheden en andere belangenorganisaties. Daarnaast organiseert de OCM themabijeenkomsten, netwerkactiviteiten en bedrijfsbezoeken. 

Door ons energiecollectief kunnen onze leden tot wel 60% goedkoper inkopen!

De ondernemersvereniging houdt zich o.a. bezig met de veiligheid, vindbaarheid en bereikbaarheid van bedrijventerrein de Marslanden. Ook zorgt de OCM voor initiatieven, die de uitstraling en de duurzaamheid van dit bedrijventerrein, ook op langere termijn, verbeteren en in stand houden. En de OCM is actief betrokken bij diverse overleggen op regionaal niveau over toekomstbestendigheid, circulariteit en energietransitie. 

Lees meer