02 november 2021

Wethouder René de Heer bedankt Ton ter Bekke voor jarenlange inzet

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 28 oktober in hotel Lumen heeft de OCM officieel afscheid genomen van Ton ter Bekke. Meer dan 30 jaar vervulde hij de rol van bestuurssecretaris van de OCM!

Namens alle leden bedankte voorzitter Rinke Beverwijk Ton voor zijn werkzaamheden en zijn enorme inzet voor de OCM. De voorzitter noemde hem een echte verbinder en overhandigde hem een bijpassend cadeau en een bos bloemen. 

Groot was de verrassing voor Ton, toen onverwachts ook wethouder René de Heer zijn opwachting maakte. Die stond uitgebreid stil bij zijn werkzaamheden voor de gemeente Zwolle, voor PEC Zwolle en alle ondernemersverenigingen van Zwolle. 

Namens alle ondernemers op de Marslanden: beste Ton, het ga je goed!

 

Terug