25 mei 2022

Subsidie voor vergroenen van uw bedrijventerrein

De provincie Overijssel stelt een vergroeningssubsidie beschikbaar voor bedrijventerreinen. Deze subsidie is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek, waarin is geconcludeerd dat er te weinig wordt gedaan aan vergroening op bedrijventerreinen in de provincie Overijssel en regio Zwolle. 

De OCM heeft in overleg met de andere ondernemersverenigingen van bedrijventerreinen in Zwolle besloten om samen in te zetten op vergroening van de bedrijventerreinen.

De maximale subsidie is 50% van het investeringsbedrag op alle kosten voor vergroening. De subsidie moet vóór 30 juni aangevraagd worden.

Lees meer

Terug