15 september 2022

Enquête over veiligheid Marslanden

Wij willen graag uw mening weten over de veiligheid op de Marslanden. Wilt u ons helpen door de online enquête zo volledig mogelijk in te vullen? Duurt maar 10 minuten! Graag voor vrijdag 7 oktober. Bij deze de link naar de online enquête:  

https://nl.surveymonkey.com/r/Marslanden

Waarom deze enquête? 

De Ondernemersclub Marslanden is namens alle ondernemers op ons bedrijventerrein actief in het project Keurmerk Veilig Ondernemen. Hierbij werken gemeente, politie, brandweer en beveiligingsdiensten samen met ondernemers aan een schoon, heel en veilig bedrijventerrein.

Elke drie jaar vindt er een hercertificering plaats, deze keer dit najaar. Deze vragenlijst van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is daar een onderdeel van. Meer informatie op onze website www.demarslanden.nl/projecten

Enkele aanwijzingen voor het invullen van de enquête:

·      De enquête mag één keer ingevuld worden per onderneming. 

·      Geef slechts één antwoord per vraag, tenzij anders is aangegeven.

·      De enquêtevragen hebben alleen betrekking op het afgelopen kalenderjaar.

·      Alle gevraagde gegevens hebben betrekking op de vestiging waar u werkt.

·      Kunt u geen exacte aantallen of bedragen geven, dan graag een schatting maken.

·      De enquête blijft tussentijds opgeslagen, u kunt uw antwoorden bewerken totdat u de enquête heeft afgesloten.

Alle gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. De werkgroep KVO-B dankt u alvast hartelijk voor uw medewerking!

Terug