Bijeenkomst Collectieve Verduurzaming Marslanden, over energietransitie

Van: 22 nov 2023 Tijd: 14:30
Tot: 22 nov 2023 Tijd: 17:00
nnb
nnb
nnb
Zwolle
Nederland
Website bekijken

Bijeenkomst Collectieve Verduurzaming Marslanden, over energietransitie

LET OP: Aanmelden niet bij de OCM, maar via de QR-code bij EKCM


[uitnodigingsbrief van de gemeente Zwolle]

Beste ondernemer op bedrijventerrein Marslanden,

De energietransitie zorgt voor een enorme verandering in het energiesysteem. Daardoor gebruiken we steeds meer elektriciteit. Dit komt bijvoorbeeld door nieuwe gebruikers van stroom, zoals bij de elektrificatie van transport. Tegelijkertijd stappen steeds meer bedrijven af van aardgas, waardoor ze een (zwaardere) aansluiting op het elektriciteitsnet nodig hebben.
Deze ontwikkelingen dragen in positieve zin bij aan het verminderen van de CO2 uitstoot, maar helaas leidt dit op dit moment ook tot netcongestie. Er ligt momenteel in heel Nederland voor ruim 105 gigawatt (vergelijkbaar met ruim 150 keer het vermogen van Amsterdam) aan aanvragen voor verzwaringen of nieuwe aansluitingen voor elektriciteitsafname. Voor een structurele oplossing hebben we tijd nodig. Veel tijd. We zijn hierbij afhankelijk van netbeheerders, overheden en aannemers met voldoende mankracht om deze aanpassingen te maken.
 

Pak zelf de regie!

Het goede nieuws is dat er steeds meer ruimte komt om het energiesysteem decentraal in te richten. Zo kan de opwek en afname op een slimme manier lokaal op elkaar worden afgestemd. Daarmee ontlasten we het energiesysteem en krijgen we regie over onze eigen energiebehoefte, nu en in de toekomst.

Samen aan de slag!

Om hier concreet mee aan de slag te gaan hebben een aantal partijen de handen ineen geslagen. Provincie Overijssel, Gemeente Zwolle, EKCM (Energie & Klimaat Collectief Marslanden) en ruim 15 ondernemers hebben recent een Sprintsessie georganiseerd om de collectieve verduurzaming op bedrijventerrein Marslanden te versnellen. De uitkomsten hiervan zijn samen te vatten in vier thema’s:

1.     Data en inzicht – organiseren en analyseren van huidige en verwachte verbruiksdata van bedrijven

2.     Eigen regie in Energie – het optuigen van een entiteit gericht op organisatie en exploitatie

3.     Collectieve projectontwikkeling – batterij en/of warmteopslag en het uitwisselen van energie

4.     Laadinfra – tijdig passende laadinfrastructuur realiseren.

Vervolgbijeenkomst 22 november 2023

Graag praten we u bij over de ontwikkelingen van de afgelopen periode en de plannen voor de komende periode waar u onderdeel van kunt zijn! Hierbij bent u van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn op de vervolgbijeenkomst Collectieve Verduurzaming Marslanden Zwolle, op woensdag 22 november 14:30 – 17:00 uur

Om een goede inschatting te maken van het aantal aanwezigen willen we vragen om u aan te melden voor maandag 20 november 2023. Dit kan via het e-mailadres of QR-code op deze pagina.

De locatie zullen we delen zodra we een goede inschatting hebben van het aantal aanmeldingen. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Koos Wijbenga via koos@ekcm.nl.

Aanmelden is nodig voor de bijeenkomst


of via: info@ekcm.nl

We kijken uit naar uw komst en ideeën om gezamenlijk een toekomstbestendig energieterrein te ontwikkelen!

Met vriendelijke groet, 

Gemeente Zwolle
Provincie Overijssel
EKCM (Energie & Klimaat Collectief Marslanden)
OCM (Ondernemersclub Marslanden) 

Meer informatie nodig? Neem contact op:
Koos Wijbenga koos@ekcm.nl